Giới thiệu Trung tâm Từ điển học
The Lexicography Centre (VIETLEX)

Trung tâm Từ điển học (VIETLEX) là một tổ chức Khoa học và Công nghệ phi chính phủ, do cố GS Hoàng Phê sáng lập năm 1993.

● Tại Việt Nam, VIETLEX là tổ chức đi đầu trong việc xây dựng Kho ngữ liệu tiếng Việt (Vietnamese Corpus), phục vụ cho việc biên soạn từ điển nói riêng và xử lí ngôn ngữ tự nhiên nói chung. Kho ngữ liệu tiếng Việt của VIETLEX hiện chứa khoảng 150 triệu âm tiết, bắt đầu xây dựng từ năm 1997 và liên tục được cập nhật theo thời gian.

● VIETLEX áp dụng những vấn đề lí thuyết về từ điển học hiện đại trong việc định nghĩa từ. Ứng dụng công nghệ thông tin một cách triệt để trong mọi công đoạn biên soạn từ điển. Bám sát đời sống ngôn ngữ để kịp thời phản ánh vào từ điển.

● VIETLEX đi sâu vào phân tích ngữ liệu, phục vụ cho các bài toán về xử lí ngôn ngữ tự nhiên, như: ngữ liệu Tách từ (Word Segmentation), ngữ liệu Gán nhãn từ loại (POS Tag), ngữ liệu Phân cụm từ (Chunking), ngữ liệu Gán nhãn ngữ nghĩa (TreeBank, PropBank, Named Entity Recognition, Opinion Mining, Dialogue Act, ConceptNet).

● Với bề dày kinh nghiệm, VIETLEX sẵn sàng hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong việc phân tích ngữ liệu cũng như biên soạn các loại từ điển.

● VIETLEX sẵn sàng hợp tác với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng nguồn tài nguyên ngôn ngữ có gán nhãn.

Các tổ chức sử dụng Ngữ liệu của VIETLEX:

- Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục Điện tử BA
- Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Nam (VCCORP)
- Công ty Cổ phần Truyền thông Tinh Vân (TVM)
- OSAKA University
- Công ty TNHH NHN Việt Nam
- ‘NAVER’ Naver Corporation
- OXFORD University Press
- The CJK Dictionary Institute, Inc. (CJKI)

Địa chỉ liên hệ:
    Trung tâm Từ điển học
    Phone: 84-24-32974204 | 84-0903457937
    Email: vietlex@vietlex.com
Vietnam Lexicography Centre is a non-govermental scientific and technological institution. Established: 1993. Permanent Chairman: Pro. Hoang Phe.

The Center has the following tasks:

- To promote systematic research into lexicography (Vietnamese and general).
- Research and application of computational lexicography for dictionary making.
- Compilation and publication of various kinds of language dictionaries and reference books.
- Training of dictionary compilers and lexicographers.

Address:

The Lexicography Centre (VIETLEX)
Hoa Binh 7 Lane, Minh Khai Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam
Phone: 84-24-39274204
Email: vietlex@vietlex.com