Trang nhất

Trong Sáng cùng Tiếng Việt: NGÔN NGỮ TRÊN MẠNG

 


Theo HTV 7

...
Chi tiết
 
PHỦ BIÊN TẠP LỤC một công trình bách khoa thư của Lê Quý Đôn

ABSTRACT
The paper introduces the work Phủ biên tạp lục by Lê Quý Đôn (1726-1784) - a great scientist of Vietnam in the feudalistic period. The book consists of 6 volumes on many fields (history, mountains, rivers, roads, talented figures, properties, customs,…) of Vietnam. Particularly, Lê Quý Đôn sufficiently presents the organization, management and exploitation of Paracel Islands in particular and the issue of territorial seas, with which ancestral generations were concerned. That is the definition of frontier, territory of Vietnamese people.

Ngoài Vân đài loại ngữKiến văn tiểu lục, Lê Quý Đôn còn biên soạn Phủ biên tạp lục [1]. Về mặt lịch sử, ta đều biết rằng cuối năm Giáp Ngọ (1774), nhà Lê - Trịnh đã đánh chiếm được Thuận Hoá, mùa hạ năm sau (Ất Mùi - 1775) thì chiếm nốt được Quảng Nam. Đầu năm Bính Thân (1776), Lê Quý Đôn được cử vào làm Hiệp trấn, đến rằm tháng tám thì hoàn thành Phủ biên tạp lục, đúng như lời cuối của bài Tựa bộ ...

Chi tiết
 
Một vài ý kiến về việc biên soạn BÁCH KHOA THƯ VĂN HỌC

ABSTRACT
For the author, Vietnam Literature Encyclopedia is a book of general knowledge of Vietnamese literature and of the world. It is advised for the work to include two parts. The major one presents terms and general literature concepts in the world. The minor part summarizes the biographies and works of writers of the countries in inclination of Vietnam. It is also necessary to have a professional force to compile the entries of the Literature Encyclopedia so the work is best qualified.

1. Từ khuôn khổ đến sự xác định một số đặc tính của sách bách khoa này

Được biết, Bách khoa thư Văn học được trù định biên soạn lần này nằm trong trên 30 tập Bách khoa thư bằng chữ Việt đang được dự kiến biên soạn đồng thời. Mỗi cuốn sẽ giới hạn trong khoảng trên dưới 1.000 trang khổ lớn (nếu theo “Từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam”, 4 tập đã xuất bản, sẽ là khổ 26,5x20cm).

Theo tôi hiểu, dù tên gọi sẽ là Bách ...

Chi tiết
 
Trong Sáng cùng Tiếng Việt: DÙNG TỪ NGOẠI LAI ĐÚNG NƠI

Theo HTV 7

...
Chi tiết
 
Đặc trưng nghĩa của thuật ngữ

ABSTRACT
Terms and terminology are receiving linguists’ attention nowadays. The paper deals with the semantic aspects of terms in order to show a problem: An incorrect awareness of meaning features may lead to misuse, careless formation without a scientific base that badly influence the systematic characteristics of terms. This warning is particularly necessary in the rise of terms in Vietnamese these years.

1. Lâu nay trong Việt ngữ học ta thường xem xét thuật ngữ như một lớp từ tồn tại song song với các lớp từ khác như lớp từ địa phương, tiếng lóng, từ nghề nghiệp. Mặc dầu các tác giả đề cập đến thuật ngữ (TN) cũng đã xác định đây là lớp từ đặc biệt biểu đạt khái niệm, hiện tượng, sự vật trong khoa học, kĩ thuật, công nghệ, các tính chất của TN như tính khoa học, chính xác, hệ thống, tính dân tộc cũng được nhận thức vận dụng. Thực tế trong một thời gian không dài chúng ta đã cấu tạo, tiếp nhận bằng nhiều con đường ...

Chi tiết