Trang nhất

NGỮ PHÁP TẠO SINH và việc đánh giá hiện tượng ngôn ngữ “phi chuẩn” của lớp trẻ hiện nay

ABSTRACT
The paper presents the nature of Generative Grammar and assesses the non-standard Vietnamese used by the youth nowadays. According to the principles of Universal Grammar and the innateness hypothesis of language acquisition, Generative Grammar considers the phenomenon of non-standard language to be something superficial, temporary, which has no impact to the deep stratum of Vietnamese grammar.

Anh

GS Nguyễn Văn Hiệp

1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa của Việt Nam hiện nay, vấn đề phát triển và bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt đang được đặt ra một cách cấp bách.

Tiếng Việt phải phát triển để đáp ứng nhu cầu diễn đạt nhận thức chung của xã hội đang phát triển, nhu cầu biểu đạt tình cảm ngày càng phức tạp và tinh tế của người Việt trong bối cảnh cuộc cách mạng thông tin và bối ...

Chi tiết
 
Khắc phục tình trạng đa nghĩa của THUẬT NGỮ trong từ điển tiếng Việt

ABSTRACT
The paper discusses an issue in relation to the quality of Vietnamese dictionaries in general and explanatory dictionaries of languages, linguistics and other areas in particular. That is their polysemy. The outcome of an analysis from three special dictionaries points out there are many words containing more than one meaning. That breaks the rule that terms need to contain one meaning to avoid ambiguity and misunderstanding.

Anh

GS Lê Quang Thiêm

1. Ngày nay, do nhu cầu cung cấp tri thức cho đông đảo người sử dụng ngày càng tăng cho nên nhiều loại từ điển (TĐ) được biên soạn xuất bản. Mặc dầu trong hoàn cảnh công nghệ thông tin phát triển, internet, thế giới phẳng giúp cho việc tra cứu tri thức có thêm nhiều nguồn, nhiều phương tiện thì việc cung cấp thông tin, nguồn tri thức qua sách báo, qua các loại từ điển đủ kích cỡ vẫn có một vị trí vô cùng quan trọng. Từ ...

Chi tiết
 
Trong Sáng cùng Tiếng Việt: BÁC SĨ NÓI ÍT

 

Theo HTV 7

...
Chi tiết
 
NGUYÊN TẮC DẠY và HỌC NGÔN NGỮ

Mục đích chính của việc học ngôn ngữ là nhằm sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp. Có nhiều cách giảng dạy cũng như học hỏi nhằm đạt đến mục đích đó. Ởđây chúng tôi không coi một phương pháp nào là tối ưu cả. Tuy nhiên chúng tôi đề ra một phương pháp mà qua đó người giảng dạy tiếng Việt sẽ lấy 8 nguyên tắc của việc học ngôn ngữ làm căn bản cho mọi hoạt động giảng dạy của mình.

Học sinh sẽ học tiếng Việt có hiệu quả nhất khi:

1. Họ được coi là những cá nhân có những nhu cầu và sở thích cá biệt

2. Họ có cơ hội tham gia các hoạt động dùng tiếngViệt để giao tiếp với người khác qua nhiều tình huống khác nhau

3. Họ được chi dẫn sử dụng dữ kiện tiếng Việt liên quan đến nhu cầu và sở thích của họ để họ có thể ứng dụng vào việc giao tiếp.

Chi tiết

 
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT QUỐC GIA ÚC
(Australian Curriculum: Vietnamese)

A. Chương trình giáo dục quốc gia Úc

Trải qua bao nhiêu thời đại, nước Úc có những chương trình giáo dục của mỗi tiểu bang và các lãnh thổ khác nhau, khác nhau về nội dung chương trình và nhất là thi cử khi học sinh học xong lớp 12 trung học.

Nhận thức được sự bất hợp lí đó, các bộ trưởng giáo dục tiểu bang, các lãnh thổ và liên bang đã nhiều lần hội họp, bàn thảo và đã đi đến quyết định chung là cần phải thống nhất chương trình giáo dục cho toàn nước Úc và thành lập Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo (The Ministerial Council on Education, Employment, Training and Youth Affairs, MCEETYA ) để thực hiện quyết định này.

Qua các cuộc họp trong các năm 1989, 1999 và 2008, Hội đồng Bộ trưởng đã đưa ra quyết định: “Mục đích giáo dục trường học” (The National Goals for School Education), “Mục đích giáo dục cho thế hệ trẻ Úc” (Melbourne Declaration on ...

Chi tiết