Trang nhất

Trong Sáng cùng Tiếng Việt: Dùng từ ngoại lai đúng nơi

Theo HTV 7

...
Chi tiết
 
Đặc trưng nghĩa của thuật ngữ

ABSTRACT
Terms and terminology are receiving linguists’ attention nowadays. The paper deals with the semantic aspects of terms in order to show a problem: An incorrect awareness of meaning features may lead to misuse, careless formation without a scientific base that badly influence the systematic characteristics of terms. This warning is particularly necessary in the rise of terms in Vietnamese these years.

1. Lâu nay trong Việt ngữ học ta thường xem xét thuật ngữ như một lớp từ tồn tại song song với các lớp từ khác như lớp từ địa phương, tiếng lóng, từ nghề nghiệp. Mặc dầu các tác giả đề cập đến thuật ngữ (TN) cũng đã xác định đây là lớp từ đặc biệt biểu đạt khái niệm, hiện tượng, sự vật trong khoa học, kĩ thuật, công nghệ, các tính chất của TN như tính khoa học, chính xác, hệ thống, tính dân tộc cũng được nhận thức vận dụng. Thực tế trong một thời gian không dài chúng ta đã cấu tạo, tiếp nhận bằng nhiều con đường ...

Chi tiết
 
Trong sáng cùng Tiếng Việt: TỪ, TIẾNG, CỤM TỪ

 

Theo HTV 7

...
Chi tiết
 
Trong Sáng cùng Tiếng Việt: TIẾNG LÓNG

 

Theo HTV 7

...
Chi tiết
 
Hướng tới việc xây dựng MẠNG TỪ tiếng Việt

Sáng ngày 19-3-2014, tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (Số 1, Liễu Giai, Hà Nội) đã diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề “Hướng tới việc xây dựng Mạng từ tiếng Việt, thuộc Đề tài Khoa học Công nghệ cấp Nhà nước: “Nghiên cứu, xây dựng và phát triển một số tài nguyên và công cụ thiết yếu cho xử lí văn bản tiếng Việt” do Công ty Cổ phần dịch vụ CNTT NaisCorp tổ chức. Hội thảo đã thu hút được đông đảo các chuyên gia hàng đầu về ngôn ngữ học và tin học từ các viện nghiên cứu và các trường đại học tới dự, như: Viện Ngôn ngữ học, Viện Từ điển học và Bách khoa thư, Viện Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Bách khoa, Học viện Kĩ thuật quân sự, Trung tâm Từ điển học, v.v. Vietlex xin đăng Lời giới thiệu của TS Nguyễn Phương Thái (chủ nhiệm Đề ...

Chi tiết