ĐẶT MUA SÁCH

Trung Tâm Từ Điển Học (VIETLEX) đang phát hành các loại sách:

1. Từ điển tiếng Việt (có chú chữ Hán, Hoàng Phê chủ biên), in năm 2015, giá bìa: 545.000đ.

2. Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên), in năm 2017, giá bìa: 450.000đ.

3. Từ điển tiếng Việt thông dụng (Hoàng Phê chủ biên), in năm 2016, giá bìa: 280.000đ.

4. Từ điển Việt-Anh, in năm 2012, giá bìa: 190.000đ.

5. Từ điển vần (Hoàng Phê), in năm 2004, giá bìa 27.000đ (số lượng hạn chế).

6. Thẻ thông minh (dành cho trẻ từ 3 đến 7 tuổi), 4 tập (Động vật, Hoa quả 1, Hoa quả 2, Củ quả), in năm 2010, giá bìa: 28.000đ/tập.

Khách hàng trong nước mua lẻ xin gửi tiền theo đúng giá bìa về tài khoản:

Tên chủ TK: Hoàng Thị Tuyền Linh
Số TK: 0011001582632
Tại Ngân hàng Vietcombank (Sở Giao dịch)

VIETLEX sẽ gửi sách qua bưu điện và chịu cước phí gửi sách. Xin Quý khách hàng thông báo địa chỉ nhận sách cho VIETLEX qua Email: vietlex@vietlex.com hoặc số ĐT: 024.39274204.

Khách hàng mua với số lượng nhiều xin liên hệ qua Email hoặc số Điện thoại trên để biết các mức chiết khấu cụ thể cho từng loại sách.

   
 

TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT (chú chữ Hán cho từ ngữ Hán-Việt) - In lần thứ ba, có sửa chữa và bổ sung

Tác giả: Hoàng Phê (chủ biên), Hoàng Thị Tuyền Linh, Vũ Xuân Lương, ...
Sách dày: 1922 trang.
Kích thước: 16cm x 24cm.
ISBN: 978-604-84-0777-3.
ĐĂNG KÍ QUYỀN TÁC GIẢ. Số: 1119/2007/QTG.
Giá: 545.000đ.

 

TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT 2017 - In lần thứ tám, có sửa chữa và bổ sung

Tác giả: Hoàng Phê (chủ biên), Vũ Xuân Lương, Hoàng Thị Tuyền Linh, ...
Sách dày: 1620 trang.
Kích thước: 14.5cm x 20.5cm.
ISBN: 978-604-84-2075-8.
ĐĂNG KÍ QUYỀN TÁC GIẢ. Số: 2212/2007/QTG.
Giá: 450.000đ.

 

TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT THÔNG DỤNG - In lần thứ ba, có sửa chữa và bổ sung

Tác giả: Hoàng Phê (chủ biên), Vũ Xuân Lương, Hoàng Thị Tuyền Linh, ...
Sách dày: 1022 trang.
Kích thước: 14.5cm x 20.5cm.
ISBN: 978-604-84-0779-7.
ĐĂNG KÍ QUYỀN TÁC GIẢ. Số: 4774/2008/QTG.
Giá: 280.000đ.

 

TỪ ĐIỂN VIỆT-ANH

Tác giả: Phan Văn Giưỡng (Úc), Hoàng Thị Tuyền Linh, Vũ Xuân Lương.
Hiệu đính: Ngô Thanh Nhàn (Mỹ).
Sách dày: 980 trang.
Kích thước: 14.5cm x 20.5cm.
Giá: 190.000đ.

 

TỪ ĐIỂN VẦN

Tác giả: Hoàng Phê.
Sách dày: 224 trang.
Kích thước: 14.5cm x 20.5cm.
Giá: 27.000đ.

 

Thẻ thông minh: ĐỘNG VẬT

Tác giả: Ngô Thanh Giang.
Gồm: 12 thẻ.
Kích thước: 12cm x 16cm.
Giá: 28.000đ.

 

Thẻ thông minh: HOA QUẢ 1

Tác giả: Ngô Thanh Giang.
Gồm: 12 thẻ.
Kích thước: 12cm x 16cm.
Giá: 28.000đ.

 

Thẻ thông minh: HOA QUẢ 2

Tác giả: Ngô Thanh Giang.
Gồm: 12 thẻ.
Kích thước: 12cm x 16cm.
Giá: 28.000đ.

 

Thẻ thông minh: CỦ QUẢ

Tác giả: Ngô Thanh Giang.
Gồm: 12 thẻ.
Kích thước: 12cm x 16cm.
Giá: 28.000đ.