ĐẶT MUA SÁCH

Trung Tâm Từ Điển Học (VIETLEX) đang phát hành các loại sách:

1. Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên), in năm 2020, giá bìa: 480.000đ.

2. Từ điển tiếng Việt (có chú chữ Hán, Hoàng Phê chủ biên), in năm 2020, giá bìa: 590.000đ.

3. Từ điển tiếng Việt thông dụng (Hoàng Phê chủ biên), in năm 2016, giá bìa: 280.000đ.

4. Từ điển Việt-Anh, in năm 2012, giá bìa: 190.000đ.

5. Thẻ thông minh (dành cho trẻ từ 3 đến 7 tuổi), 4 tập (Động vật, Hoa quả 1, Hoa quả 2, Củ quả), in năm 2010, giá bìa: 28.000đ/tập.

Khách hàng mua sách xin đặt hàng qua:

Email: vietlex@vietlex.com hoặc số ĐT: 0903457937 - 024.39274204.

Vietlex sẽ gửi sách qua Bưu điện và chịu mọi cước phí với đơn hàng tối thiểu là 150.000đ. Quý khách hàng sẽ nhận sách và thanh toán tiền sách theo đúng giá bìa cho nhân viên Bưu điện.

   
 

TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT 2020 - In lần thứ chín, có sửa chữa và bổ sung

Tác giả: Hoàng Phê (chủ biên), Vũ Xuân Lương, Hoàng Thị Tuyền Linh, Phạm Thị Thuỷ, Đào Thị Minh Thu, Đặng Thanh Hoà.
Sách dày: 1612 trang.
Kích thước: 14.5cm x 20.5cm.
ISBN: 978-604-84-4445-7.
SỐ ĐK QUYỀN TÁC GIẢ: 2212/2007/QTG.
Giá: 480.000đ.
Tình trạng: đang phát hành.

 

TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT (chú chữ Hán cho từ ngữ Hán-Việt) - In lần thứ tư, có sửa chữa và bổ sung

Tác giả: Hoàng Phê (chủ biên), Hoàng Thị Tuyền Linh, Vũ Xuân Lương, Phạm Thị Thuỷ, Đào Thị Minh Thu, Đặng Thanh Hoà.
Sách dày: 1908 trang.
Kích thước: 16cm x 24cm.
ISBN: 978-604-84-4444-0.
SỐ ĐK QUYỀN TÁC GIẢ: 1119/2007/QTG.
Giá: 590.000đ.
Tình trạng: phát hành tháng 3-2020.

 

TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT THÔNG DỤNG - In lần thứ ba, có sửa chữa và bổ sung

Tác giả: Hoàng Phê (chủ biên), Vũ Xuân Lương, Hoàng Thị Tuyền Linh, Phạm Thị Thuỷ, Đào Thị Minh Thu, Đặng Thanh Hoà.
Sách dày: 1022 trang.
Kích thước: 14.5cm x 20.5cm.
ISBN: 978-604-84-0779-7.
SỐ ĐK QUYỀN TÁC GIẢ: 4774/2008/QTG.
Giá: 280.000đ.
Tình trạng: đang phát hành.

 

TỪ ĐIỂN VIỆT-ANH

Tác giả: Phan Văn Giưỡng (Úc), Hoàng Thị Tuyền Linh, Vũ Xuân Lương.
Hiệu đính: Ngô Thanh Nhàn (Mỹ).
Sách dày: 980 trang.
Kích thước: 14.5cm x 20.5cm.
Giá: 190.000đ.
Tình trạng: đang phát hành.

 

Thẻ thông minh: ĐỘNG VẬT

Tác giả: Ngô Thanh Giang.
Gồm: 12 thẻ.
Kích thước: 12cm x 16cm.
Giá: 28.000đ.

 

Thẻ thông minh: HOA QUẢ 1

Tác giả: Ngô Thanh Giang.
Gồm: 12 thẻ.
Kích thước: 12cm x 16cm.
Giá: 28.000đ.

 

Thẻ thông minh: HOA QUẢ 2

Tác giả: Ngô Thanh Giang.
Gồm: 12 thẻ.
Kích thước: 12cm x 16cm.
Giá: 28.000đ.

 

Thẻ thông minh: CỦ QUẢ

Tác giả: Ngô Thanh Giang.
Gồm: 12 thẻ.
Kích thước: 12cm x 16cm.
Giá: 28.000đ.